ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/29-05-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.624/28-05-2024)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.640/28-05-2024)

2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.641/28-05-2024)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και αναδρομικών ως κληρονομικό δικαίωμα και απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.642/28-05-2024)

2.5 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.643/28-05-2024)

2.6 Αίτημα διαγραφής οφειλής (συν.6 αριθ. πρωτ.644/28-05-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.625/28-05-2024)

3.2 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για νέα προέγκριση δίμηνης κάλυψης συμπληρωμάτων διατροφής λόγω καρκινικής καχεξίας (συν.8 αριθ. πρωτ.626/28-05-2024)

3.3 Έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.627/28-05-2024)

3.4 Σχετικά με την αποζημίωση της Γερμανικής Δεξαμενής Δοτών Μυελού των Οστών (DKMS) για ασφαλισμένο, σύμφωνα με την επιστολή του ΕΟΜ (συν.10 αριθ. πρωτ.628/28-05-2024)

3.5 Σχετικά με τη συνεργασία με Ιδιωτική Κλινική (συν.11 αριθ. πρωτ.639/28-05-2024)

3.6 Σχετικά με τη συνεργασία με το Ιδιωτικη Θεραπευτήριο (Δ.Υ.)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.12 αριθ. πρωτ.629/28-05-2024)

4.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Απριλίου 2024 (συν.13 αριθ. πρωτ.10461/21-05-2024)

4.3 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-05-2024 έως 26-05-2024 (συν.14 αριθ. πρωτ.630/28-05-2024)

4.4 Πεπραγμένα 2023-Στοχοθεσία 2024 (συν.15 αριθ. πρωτ.609/21-05-2024)

4.5 Aναφορά δραστηριοτήτων μηνός Απριλίου (συν.16 αριθ. πρωτ.631/28-05-2024)

4.6 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Α΄ Τριμήνου 2024 (συν.17 αριθ. πρωτ.620/24-05-2024)

4.7 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για ευέλικτη εργασία (συν.18 αριθ. πρωτ.632/28-05-2024)

4.8 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.633/28-05-2024)

4.9 Επιστροφή ποσού σε ασφαλισμένη ως αχρεωστήτως καταβληθέν (συν.20 αριθ. πρωτ.634/28-05-2024)

4.10 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων Φυσικοθεραπευτηρίου και έγκριση τελικού κειμένου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (συν.21 αριθ. πρωτ.635/28-05-2024)

4.11 Σχετικά με συνέχιση δικαστικής διαδικασίας εργατικής διαφοράς κατόπιν αναιρετικής απόφασης (συν.22 αριθ. πρωτ.636/28-05-2024)

Θέμα 5ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Μαΐου (συν.23 αριθ. πρωτ.637/28-05-2024)

5.2 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Ιουνίου (συν.24 αριθ. πρωτ.638/28-05