ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/11-06-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Έγκριση των πινάκων που αφορούν στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και την αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (συν.1 αριθ. πρωτ.693/10-06-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.683/10-06-2024)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.694/10-06-2024)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.695/10-06-2024)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.696/10-06-2024)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.697/10-06-2024)

3.6 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.698/10-06-2024)

3.7 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.699/10-06-2024)

3.8 Εξόφληση οφειλής από προκαταβολή έναντι εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για στεγαστικούς λόγους (συν.9 αριθ. πρωτ.700/10-06-2024)

3.9 Εξέταση αιτήματος ασφαλισμένου σχετικά με διακανονισμό οφειλής (συν.10 αριθ. πρωτ.701/10-06-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.684/10-06-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.12 αριθ. πρωτ.686/10-06-2024)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 03-06-2024 έως 09-06-2024 (συν.13 αριθ. πρωτ.685/10-06-2024)

5.3 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν (συν.14 αριθ. πρωτ.687/10-06-2024)

5.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.688/10-06-2024)

5.5 Αίτημα χορήγησης τηλεργασίας  σε υπάλληλο του Οργανισμού  (συν.16 αριθ. πρωτ.689/10-06-2024)

5.6 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης με το ιατρό εμφυτευματολόγο (συν.17 αριθ. πρωτ.690/10-06-2024)

5.7 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της εκτίμησης της αξίας των επενδυτικών ακίνητων του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.692/10-06-2024)

5.8 Σχετικά με σύμβαση συντήρησης των συστημάτων κλιματισμού στο κτήριο Σισίνη 18 (συν.19 αριθ. πρωτ.691/10-06-2024)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου