ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/19-06-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Έγκριση των πινάκων που αφορούν στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και την αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (συν.1 αριθ. πρωτ.721/18-06-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.711/18-06-2024)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.728/18-06-2024)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.729/18-06-2024)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.722/18-06-2024)

3.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εξέταση αιτήματος απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.723/18-06-2024)

3.6 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.724/18-06-2024)

3.7 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.725/18-06-2024)

3.8 Απόδοση ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.9 αριθ. πρωτ.726/18-06-2024)

3.9 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ.727/18-06-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.712/18-06-2024)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.713/18-06-2024)

4.3 Έγκριση αποζημίωσης εξετάσεων Χιμαιρισμού μετά από Αλλογενή Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών (συν.13 αριθ. πρωτ.714/18-06-2024)

4.4 Διόρθωση απόφασης ΣΔΣ, σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για έκδοση μεταγενέστερου εισιτηρίου (συν.14 αριθ. πρωτ.715/18-06-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-06-2024 έως 16-06-2024 (συν.15 αριθ. πρωτ.716/18-06-2024)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Μαΐου 2024 (συν.16 αριθ. πρωτ.13880/13-06-2024)

5.3 Απαντήσεις επί των Επισημάνσεων – Προτάσεων της Έκθεσης Α΄ Τριμήνου 2024 της Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.17 αριθ. πρωτ.736/18-06-2024)

5.4 Καταβολή επιδόματος άδειας 2024 στο έμμισθο προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.717/18-06-2024)

5.5 Σχετικά με την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν (συν.19 αριθ. πρωτ.718/18-06-2024)

5.6 Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης των ΜΜΕ ΚΥΑ Ε/2018/09-05-2024 (ΦΕΚ 2729/Β΄/10.5.2024) (συν.20 αριθ. πρωτ.719/18-06-2024)

5.7 Σχετικά με την προμήθεια εμβολίων έναντι του ιού του έρπητα ζωστήρα (συν.21 αριθ. πρωτ.720/18-06-2024)

5.8 Ακύρωση Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φυσιοθεραπευτικών Μηχανημάτων TR-THERAPY (συν.22 αριθ. πρωτ.733/18-06-2024)

5.9 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με ασφάλιση δημοσιογράφου (συν.23 αριθ. πρωτ.734/18-06-2024)

5.10 Σχετικά με σύναψη συμβάσεων εργασίας (συν.24 αριθ. πρωτ.730/18-06-2024)

5.11 Σχετικά με έρευνα ικανοποίησης ασφαλισμένων (συν.25 αριθ. πρωτ.735/18-06 2024)

5.12 Σχετικά με εσωτερικό έλεγχο (συν.26 αριθ. πρωτ.731/18-06-2024)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τη νοσηλεία έμμεσου μέλους στο εξωτερικό (συν.27 αριθ. πρωτ.732/18-06-2024)