ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε για την αναπροσαρμογή του ποσού της μηνιαίας εισφοράς ασθενείας συνταξιούχων περιθαλπόμενων από 1/1/2024 σε €29,52 (από €27,79), με βάση το άρθρο  28 παρ. 2 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ  και την αλλαγή του ποσού  της ανώτατης μεικτής επικουρικής σύνταξης (απόφαση ΔΣ  στην αριθ. 6/21-2-2024 συνεδρίαση). Η εξόφληση του ποσού των  €3,46, ήτοι η  διαφορά που προκύπτει από τον ανακαθορισμό της μηνιαίας εισφοράς περιθαλπόμενου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2024, θα πρέπει να καταβληθεί  έως 31/3/2024 με την ίδια ταυτότητα οφειλής.

 

ΕΔΟΕΑΠ
Τομέας Ασφάλισης