Αποδοχή τήρησης Πολιτικής Ασφαλείας για το Ιατρικό προσωπικό και συνεργαζόμενους Ιατρούς εντός ΕΔΟΕΑΠ.

* Υποχρεωτικά πεδία (τα στοιχεία ΑΦΜ και Α.Δ.Τ. ζητούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του δηλούντος)