Αποδοχή τήρησης Πολιτικής Ασφαλείας και Κώδικα Δεοντολογίας για μη Ιατρικό προσωπικό και συνεργάτες εντός ΕΔΟΕΑΠ.

* Υποχρεωτικά πεδία (τα στοιχεία ΑΦΜ και Α.Δ.Τ. ζητούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του δηλούντος)