ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Αποδοχή τήρησης Πολιτικής Ασφαλείας και Κώδικα Δεοντολογίας για μη Ιατρικό προσωπικό και συνεργάτες εντός ΕΔΟΕΑΠ.

* Υποχρεωτικά πεδία (τα στοιχεία ΑΦΜ και Α.Δ.Τ. ζητούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του δηλούντος)