Απαιτήσεις

Απαιτήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ Κ Α Λ … Περισσότερα »

Απαιτήσεις Αγγελιοσήμου Δημοσιεύσεων

ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ      Οι απαιτήσεις του  Οργανισμού από Αγγελιόσημο δημοσιεύσεων, για τις χρήσεις 2010 και 2011, σύμφωνα με τους ελεγμένους από Ορκωτούς Ελεγκτές Ισολογισμούς, έχουν ως ακολούθως:   31.12.2011 31.12.2010 Απαιτήσεις αγγελιοσήμου   δημοσιεύσεων 6.145.532,92 6.534.972,38   Σημειώνουμε ότι … Περισσότερα »

Έλεγχος Αγγελιοσήμου και Εισφορών

1. Το σύνολο των εισπράξεων Αγγελιοσήμου προέρχεται από: i. Την είσπραξη Αγγελιοσήμου Ημερησίου Τύπου, για το οποίο υπεύθυνος  φορέας ελέγχου και είσπραξης είναι ο ΕΔΟΕΑΠ. ii. Την κατανομή ποσοστού από την είσπραξη Αγγελιοσήμου Ρ/Φ και   Τ/Ο, για το οποίο … Περισσότερα »