ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

11 Οκτωβρίου 2016 15:43

ΕΝΙΑΙΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Οκτωβρίου 2016, …

Περισσότερα
3 Νοεμβρίου 2012 16:20

ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ      Οι απαιτήσεις του  Οργανισμού από Αγγελιόσημο δημοσιεύσεων, για τις χρήσεις 2010 και 2011, σύμφωνα με τους ελεγμένους από Ορκωτούς Ελεγκτές Ισολογισμούς, έχουν ως ακολούθως:   31.12.2011 31.12.2010 Απαιτήσεις αγγελιοσήμου   δημοσιεύσεων 6.145.532,92 6.534.972,38   Σημειώνουμε ότι οι απαιτήσεις από το Αγγελιόσημο δημοσιεύσεων απεικονίζονται κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού, σε λογαριασμούς τάξεως.

Περισσότερα
3 Νοεμβρίου 2012 16:19

1. Το σύνολο των εισπράξεων Αγγελιοσήμου προέρχεται από: i. Την είσπραξη Αγγελιοσήμου Ημερησίου Τύπου, για το οποίο υπεύθυνος  φορέας ελέγχου και είσπραξης είναι ο ΕΔΟΕΑΠ. ii. Την κατανομή ποσοστού από την είσπραξη Αγγελιοσήμου Ρ/Φ και   Τ/Ο, για το οποίο υπεύθυνος φορέας ελέγχου και είσπραξης είναι το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, κλάδος ΤΣΠΕΑΘ, A’ Διεύθυνση. 2. Το Αγγελιόσημο διαφημίσεων και καταχωρήσεων καθώς και οι εισφορές 3% ελέγχονται …

Περισσότερα