ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

1 Φεβρουαρίου 2019 11:38

Από 1/2/2019 επανακαθορίζεται το ποσό της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας στα 46,15 ευρώ (από 41,61) και της μειωμένης εισφοράς, στα 23,08 ευρώ (από 20,81) μετά τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ (μεικτά). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019,ΦΕΚ Β΄173) ο νέος νόμιμος κατώτατος μισθός ορίζεται στα 650 ευρώ και το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, εναρμονιζόμενο, …

Περισσότερα