Ενημέρωση ανέργων μας
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Σε εναρμόνιση  με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του νέου Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, αναπροσαρμόστηκε το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας στα €41,61, από την 1-5-2018  σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση … Περισσότερα »