Εφημερίες
Εφημερεύοντες Ιατροί ΕΔΟΕΑΠ Αθήνας για επείγοντα περιστατικά 2107250050 (γραμμή 1)

Στο τηλέφωνο εφημεριών παρέχονται πληροφορίες μόνον για ιατρικά θέματα. Σε ό,τι αφορά τα συμβεβλημένα θεραπευτήρια και την ασφαλιστική κάλυψη η ενημέρωση γίνεται 08:00-16:00 στο τηλ.: 2107264700.