ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

8 Φεβρουαρίου 2010 10:12

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Συνάντηση με ΔΣ ΕΣΗΕΜΘ 2.2. Συνάντηση με ΔΣ ΕΠΗΕΘ 2.3. Συνάντηση με συνταξιούχους και εκπροσώπων  Μικτών Συμβουλίων ΕΣΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ 2.4. Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για ασφαλιστικές ενημερότητες 2.5. Έγγραφο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 2.6. Έγγραφο υπηρεσίας για αναφορά βλάβης υποσταθμού 2.7. Ενημέρωση Δ.Σ. για μηνιαίο δειγματοληπτικό έλεγχο  από Τομεάρχη εσωτερικού ελέγχου 2.8. Θέμα …

Περισσότερα
1 Φεβρουαρίου 2010 10:13

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Κατάθεση Προϋπολογισμού έτους 2010 2.2. Ανακοίνωση ΔΣ ΕΣΗΕΑ για προγραμματισμό δράσης 2.3. Συνάντηση με ΔΣ ΕΣΗΕΑ 2.4. Επιστολή προς εκπροσώπους των Μικτών Συμβουλίων ΕΣΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ 2.5. Ευχαριστήριες επιστολές από ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ 2.6. Μετοχές ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2.7. Απεργία Ιατρικού Συλλόγου Αττικής 2.8. Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για θέμα προσφυγής μη μέλους 2.9. Εισηγήσεις Αρχιάτρου σχετικά με α) διαχείριση …

Περισσότερα
25 Ιανουαρίου 2010 10:13

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ενημέρωση ΔΣ για θέμα ασφαλιστικού 2.2. Ενημέρωση για επικοινωνία με την νέα Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ 2.3. Πρακτικό συνάντησης Τομεαρχών και   Prudential 2.4. Αλλαγή φυσικού εκπροσώπου ΕΔΟΕΑΠ στην Εφορία 2.5. Θέμα υπερωριών υπαλλήλων ΕΔΟΕΑΠ 2.6. Απαντητική επιστολή υπαλλήλου ΕΔΟΕΑΠ 2.7. Απάντηση ιατρού ακτινολόγου για ανανέωση άδειας ακτινολογικού εργαστηρίου 2.8. Έγγραφο Νομικής Υπηρεσίας για χορήγηση προκαταβολών από την εφάπαξ …

Περισσότερα
18 Ιανουαρίου 2010 10:14

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ψήφισμα συνταξιούχων 2.2. Διαμαρτυρία Σοφίας Μαλτέζου με απεργία πείνας 2.3. Ανακοίνωση για συγκρότηση υπηρεσιακού Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΗΕΑ σε σώμα 2.4. Έγγραφα Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας (συμπλήρωση και αποστολή στατιστικού δελτίου τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας, διάθεση κινητών τηλεφώνων και στοιχεία για αναπηρικές συντάξεις) 2.5. Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για προσφυγή μέλους 2.6. Θέμα μεταπτυχιακού υπαλλήλου ΕΔΟΕΑΠ 2.7. Λίστα Δικασίμων …

Περισσότερα
11 Ιανουαρίου 2010 10:14

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Έγγραφο ΟΑΤΥΕ σχετικά με συνάντηση με γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 2.2. Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για χορήγηση επιδόματος λεχωίδος 2.3. Καταγγελία σύμβασης συμβεβλημένου ιατρού 2.4. Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με απόφαση προσφυγής μη μελών 2.5. Παρατηρήσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής 2.6. Έγγραφο Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 2.7. Αποστολή στεφάνου στον Ν. Κακαουνάκη 2.8. Προμήθεια φαρμάκων και παραφαρμάκων …

Περισσότερα