ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

27 Αυγούστου 2012 14:15

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του έργου για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τα Ταμεία των ΜΜΕ από την PRUDENTIAL 2.2. Ενημέρωση ΔΣ για στοιχεία που ζητούνται από το Πταισματοδικείο Αθηνών Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα του Ελέγχου της διαχείρισης των Αποθεματικών όπως προέκυψε στη ΓΣ την  23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος …

Περισσότερα
6 Αυγούστου 2012 14:14

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ για την από 26-7-2012 επιστολή της ΕΣΗΕΑ 2.2. Ανακοίνωση ΔΣ για συνάντηση με τους Προέδρους και τα μέλη ΔΣ της ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ και την απουσία της ΕΣΗΕΑ 2.3. Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση με ΠΣΑΤ 2.4. Ενημέρωση σχετική με τα θέματα αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας Ταμείων ΜΜΕ Θέμα …

Περισσότερα
24 Ιουλίου 2012 14:13

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ για την αποστολή στοιχείων στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τα αποθεματικά του Ταμείου μετά την 9η Μαρτίου 2012. 2.2. Ενημέρωση σχετική με τα θέματα αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας ΤαμείωνΜΜΕ 2.3. Ενημέρωση ΔΣ για τα Θέματα πιλοτικής συνεργασίας ΕΔΟΕΑΠ–ΕΤΑΠΜΜΕ 2.4. Ενημέρωση για πορεία και εξέλιξη ενεργειών για την …

Περισσότερα
17 Ιουλίου 2012 15:14

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ για επιστολή ΕΣΗΕΜΘ σχετικά με τον έλεγχο διαχείρισης των Αποθεματικών 2.2. Ενημέρωση για Ανακοίνωση Εποπτικού Οργάνου ΔεοντολογίαςτηςΕΣΗΕΑ 2.3. Ενημέρωση για την πορεία της Αναλογιστικής Μελέτης των Ταμείων ΜΜΕ βάσει σύμβασης 2.4. Απογραφή συνταξιούχων 2.5. Θέμα νοσηλείας ασφαλισμένου στο MEDITERANNEO 2.6. Θέμα ασφαλισμένου σχετικά με τοποθέτηση εμφυτευμάτων 2.7. Επανεξέταση αίτησης θεραπείας ασφαλισμένης για μετάβαση …

Περισσότερα
2 Ιουλίου 2012 15:14

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα. Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών 3.2.1. Εξόφληση τιμολογίων ιατρών SOS μηνών Απριλίου – Μαϊου 2012 ύψους ποσού €861,00 3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης) Θέμα 4ο: …

Περισσότερα
28 Ιουνίου 2012 15:13

Θέμα: Εκτίμηση της κατάστασης και λήψη αποφάσεων έπειτα από τη Γενική Συνέλευση της 23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ)

Περισσότερα
23 Ιουνίου 2012 15:12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών 3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €13.256,06 3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €5.624,16 3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €91.632,87 3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων …

Περισσότερα
19 Ιουνίου 2012 15:12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ επί όλων των ενεργειών για την προάσπιση των συμφερόντων του ΕΔΟΕΑΠ. 2.2. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα λειτουργίας του Οργανισμού. Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  …

Περισσότερα
12 Ιουνίου 2012 15:11

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση επιπλέον νομικών ενεργειών για το κούρεμα των Αποθεματικών του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής) Θέμα 4ο: Συζήτηση για το πλαίσιο διεκδικήσεων και μέτρων έπειτα από το κούρεμα των Αποθεματικών του ΕΔΟΕΑΠ  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος …

Περισσότερα
11 Ιουνίου 2012 15:10

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1. Ενημέρωση ΔΣ για έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλετών στο διαδίκτυο Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης 3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών 3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €10.936,69 3.2.2. …

Περισσότερα