Ιατροί Συμβεβλημένοι – Κατ’οίκον επισκέψεις
Περιφέρεια

Συμβεβλημένοι ιατροί Περιφέρειας για εξέταση στο ιατρείο τους ή κατ’οίκον (Προσοχή: Πάντοτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ασφαλισμένου με τον ιατρό)

Θεσσαλονίκη

Συμβεβλημένοι ιατροί Θεσσαλονίκης για εξέταση στο ιατρείο τους  (Προσοχή: Πάντοτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ασφαλισμένου με τον ιατρό)

Αθήνα

Συμβεβλημένοι ιατροί Αθήνας για εξέταση στο ιατρείο τους ή κατ’οίκον (Προσοχή: Πάντοτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ασφαλισμένου με τον ιατρό)