ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

25 Ιανουαρίου 2023 12:46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ   Κατόπιν νεότερων ελέγχων των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση και μέχρι σήμερα καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τον Οργανισμό -τόσο οι ίδιοι όσο και  τα έμμεσα μέλη τους- εμφανίζονται στο μητρώο μελών χωρίς πρόσφατες εισφορές. Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, οι ασφαλισμένοι …

Περισσότερα
20 Ιανουαρίου 2023 11:58

Αθήνα,  20  Ιανουαρίου  2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ   Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του …

Περισσότερα
12 Ιανουαρίου 2023 15:32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ   Από αύριο 13 Ιανουαρίου 2023 αρχίζουν οι εργασίες απεγκατάστασης του παλαιού αναλογικού Ακτινολογικού Μηχανήματος και εγκατάστασης του νέου ψηφιακού. Ως εκ τούτου, δεν θα διενεργούνται ακτινογραφίες κατά την περίοδο αυτή. Οι ασφαλισμένοι , θα πρέπει να απευθύνονται σε συμβεβλημένα ( ή μη ) διαγνωστικά κέντρα καθώς και σε δημόσιες δομές, μετά την έκδοση σχετικού παραπεμπτικού από τον …

Περισσότερα
10 Ιανουαρίου 2023 10:48

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ   Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του, προτίθεται να συνάψει σύμβαση ορισμένου χρόνου για 1 θέση  Ιατρού Ακτινοδιαγνώστη στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα: Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται. Άδεια ασκήσεως ιατρικού …

Περισσότερα
10 Ιανουαρίου 2023 10:39

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Ω.Ρ.Λ.   Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του, προτίθεται να συνάψει σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (πεντάωρης ημερήσιας εργασίας) για 1 θέση  Ιατρού Ω.Ρ.Λ. στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα: Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών …

Περισσότερα
30 Δεκεμβρίου 2022 13:56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Και οι παιδίατροι στις εφημερίες του ΕΔΟΕΑΠ   O ΕΔΟΕΑΠ ενισχύει τις εφημερίες και με τους παιδιάτρους, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες λόγω των ιώσεων. Συγκεκριμένα, μέσω της γραμμής 2107264749 από την 1η έως και την 28η Ιανουαρίου 2023 οι εφημερίες των παιδιάτρων διαμορφώνονται ως εξής: Γεσθημανή Καχριμανίδου:  1/1 έως 7/1/2023 και 15/1 έως 21/1/2023 Γιώργος Μουστάκας: 8/1 έως 14/1/2023 και 22/1 έως 28/1/2023. …

Περισσότερα
27 Δεκεμβρίου 2022 13:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απαραίτητο το παραπεμπτικό ΗΔΙΚΑ από το θεράποντα ιατρό για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες   Προκειμένου να εκτελεστούν εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία, φυσικοθεραπεία κ.λπ., χρειάζεται απαραιτήτως η ηλεκτρονική συνταγογράφησή τους, μέσω ΗΔΙΚΑ, από το θεράποντα ιατρό.

Περισσότερα
27 Δεκεμβρίου 2022 11:29

Αθήνα, 27  Δεκεμβρίου 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT 365   Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού …

Περισσότερα
22 Δεκεμβρίου 2022 15:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 19-24 Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουάριου η περίθαλψη για τα τέκνα που έχουν γεννηθεί  το 2004   Παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 η περίθαλψη  των ενήλικων τέκνων-έμμεσων ασφαλισμένων, ηλικίας 18 ετών  (έτος γέννησης 2004), προκειμένου να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το γονέα άμεσα ασφαλισμένο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον Οργανισμό και δεν εμφανίζουν …

Περισσότερα