ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

4 Νοεμβρίου 2012 19:29

Η σκληρή και αμείλικτη γλώσσα των αριθμών μας δίνει τα παρακάτω στοιχεία: • 18.275 Μέλη, εκ των οποίων 1.927 Συνταξιούχοι * • 201.905.252,58€ Αποθεματικά Κεφάλαια * • 160.797.920,26 € Χρηματικά Διαθέσιμα* • Απολογισμός 2011 Έσοδα: 45.387.224,95 €** Έξοδα: 67.922.979,37 €** Έλλειμμα: 22.535.754,42 €** ** Στοιχεία 31-12-2011 ** Συμπεριλαμβάνονται οι Αποσβέσεις • Προϋπολογισμός 2012 (Σ.Δ.Σ. 17/9 – 4-2012) Έσοδα: 47.404.000,00 €* Έξοδα: 55.597.500,00 €* Έλλειμμα: 8.193.500,00 …

Περισσότερα