ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σας ενημερώνουμε ότι  το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στη συνεδρίαση 59/15-12-2021 αποφάσισε για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού που είναι σε καθεστώς πληρωμής εισφοράς ασθενείας, λόγω ανεργίας, να καλύψει το ποσό της εισφοράς για τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο 2022, εφόσον ο άνεργος ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις για καταβολή μειωμένου ασφαλίστρου.

Προκειμένου να συμπεριληφθείτε σε αυτήν την ευνοϊκή κάλυψη, θα πρέπει να υποβάλετε εκκαθαριστικό σημείωμα φορ.έτους 2020 από το οποίο να προκύπτει ότι το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ.

Επιπλέον προϋποθέσεις :

  • Να μην υπάρχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μισθωτή απασχόληση στο εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020 κατά το διάστημα της ανεργίας
  • Να μην είστε κάτοικος εξωτερικού
  • Να είστε ενήμερος ως προς τις οφειλές σας έως την 31/12/2021 ή να έχετε αιτηθεί διακανονισμό των οφειλών σας για το διάστημα αυτό.
  • Να μην έχετε ασφαλιστική ικανότητα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα

Αν δεν έχετε ήδη υποβάλετε το εκκαθαριστικό σημείωμα φορ.έτους 2020, παρακαλούμε να το υποβάλετε στο info@edoeap.gr έως 31/1/2022. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αίτηση για την ένταξη στην επιδότηση, καθώς η υπηρεσία θα ελέγξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτή.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700 επιλ. 3-3 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 επιλ. 3-2.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ