ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ,  διαπιστώθηκε ότι εμφανίζετε ασφαλιστική ικανότητα και σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, εκτός του ΕΔΟΕΑΠ. Προκειμένου να διατηρήσετε την περίθαλψή σας στον Οργανισμό, εφόσον παραμένετε άνεργος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται  και να την αποστείλετε στο mail : asfalisi@edoeap.gr  , το αργότερο έως τις 31/1/2022. Σε περίπτωση που έχετε δικαίωμα σε άλλον φορέα λόγω εργασίας ή δεν επιθυμείτε τη συνέχιση της περίθαλψής από τον Οργανισμό παρακαλούμε να αιτηθείτε τη διαγραφή σας, διαφορετικά παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, θα διακοπεί η ασφαλιστική σας ικανότητα.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700 επιλ. 3-3 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 επιλ. 3-2.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ