ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σας ενημερώνουμε ότι  το Διοικ. Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στη συνεδρίασή 58/15-12-2021 αποφάσισε, στους ασφαλισμένους του Οργανισμού που έχουν οφειλές από εισφορές  έως 31/12/2021, να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αυτών υποβάλλοντας αίτηση για διακανονισμό σε έως 72 δόσεις με τους παρακάτω όρους:

  • Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ και 30 ευρώ για μικρότερο ποσό.
  • Έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τελών και τόκων όπως υπολογίζονται έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε ποσοστό 100%, που σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης αναβιώνουν
  • Ο διακανονισμός εκπίπτει σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων διακανονισμού και σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος ως προς το τρέχον ασφάλιστρο
  • Το αίτημα δύναται να υποβληθεί μόνο μια φορά ηλεκτρονικά στο info@edoeap.gr με καταληκτική προθεσμία την 31/1/2022 .

Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη έχουν υπαχθεί  σε διακανονισμό που εξυπηρετούν ή έχουν αιτηθεί παλαιότερα διακανονισμό που δεν έχει διεκπεραιωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα πρέπει να καταβάλετε την τρέχουσα εισφορά καθώς και να ενημερώσετε άμεσα τον Οργανισμό για οποιαδήποτε μεταβολή στην εργασιακή ή ασφαλιστική σας κατάσταση, σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση που έχετε υποβάλει.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, καθυστέρηση καταβολής των εισφορών πέρα από ένα τρίμηνο, συνεπάγεται διακοπή της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, μέχρι την εξόφληση της υποχρέωσής σας.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700 επιλ. 3-3 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 επιλ. 3-2.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ