ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σας ενημερώνουμε ότι  το Διοικ. Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στη συνεδρίασή 58/15-12-2021 αποφάσισε, να δοθεί στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, που έχουν κλειστή περίθαλψη λόγω οφειλών, η δυνατότητα ενεργοποίησης της περίθαλψής τους  υποβάλλοντας αίτηση για διακανονισμό σε έως 72 δόσεις με τους παρακάτω όρους:

  • Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ και 30 ευρώ για μικρότερο ποσό.
  • Έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τελών και τόκων όπως υπολογίζονται έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε ποσοστό 100%, που σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, αναβιώνουν
  • Ο διακανονισμός εκπίπτει σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων διακανονισμού και σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος ως προς το τρέχον ασφάλιστρο
  • Αίτημα για τη ρύθμιση δύναται να υποβληθεί  μόνο μια φορά
  • Για να ενεργοποιηθεί η περίθαλψη θα πρέπει ο ασφαλισμένος να καταβάλει δύο δόσεις διακανονισμού  και το τρέχον ασφάλιστρο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε το δικαίωμα περίθαλψης στον Οργανισμό, θα πρέπει να υποβάλετε το σχετικό αίτημα, ενεργοποίησης και διακανονισμού οφειλών σε 72 δόσεις, ηλεκτρονικά στο info@edoeap.gr, έως τις 31/1/2022, προσκομίζοντας το εκκ. σημείωμα του φορολογικού έτους 2020 και συμπληρωμένη την  υπεύθυνη δήλωση  που επισυνάπτεται.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700 επιλ. 3-3 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 επιλ. 3-2.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ