ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σας ενημερώνουμε ότι  το Διοικ. Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στη συνεδρίασή 58/15-12-2021 αποφάσισε, στους ασφαλισμένους του Οργανισμού που έχουν οφειλές από εισφορές έως 31/12/2021, να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αυτών υποβάλλοντας αίτηση για διακανονισμό σε έως 72 δόσεις, με τους παρακάτω όρους:

  • Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ και 30 ευρώ για μικρότερο ποσό.
  • Έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τελών και τόκων όπως υπολογίζονται έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε ποσοστό 100%, που σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, αναβιώνουν
  • Ο διακανονισμός εκπίπτει σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων και σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος ως προς το τρέχον ασφάλιστρο
  • Αίτημα για τη ρύθμιση δύναται να υποβληθεί  μόνο μια φορά

Αίτημα μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη τελούν σε διακανονισμό που εξυπηρετούν ή έχουν αιτηθεί παλαιότερα διακανονισμό που δεν έχει διεκπεραιωθεί. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά (info@edoeap.gr), όπως και ανωτέρω, έως και την 31/1/2022.

Σε περίπτωση που ότι δεν είστε ενήμερος/η ως προς την εισφορά περίθαλψης ως συνταξιούχος χωρίς επικουρική σύνταξη από τον ΕΔΟΕΑΠ και περιθαλπόμενος από τον Οργανισμό και προκειμένου να διατηρήσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη στον Οργανισμό, θα πρέπει έως τις 31/1/2022 να αποπληρώσετε την οφειλή αυτή ή να αιτηθείτε διακανονισμό των οφειλών σας (αίτηση ηλεκτρονικά στο info@edoeap.gr).

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα πρέπει να καταβάλετε την  τρέχουσα εισφορά και ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, καθυστέρηση καταβολής των εισφορών, συνεπάγεται διακοπή της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, μέχρι την εξόφληση της υποχρέωσής σας.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700 επιλ. 3-3 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 επιλ. 3-2.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ