ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικ. Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στη συνεδρίαση 58/15-12-2021 αποφάσισε, να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 72 δόσεις με τους παρακάτω όρους:

  • Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ και 30 ευρώ για μικρότερο ποσό.
  • Έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, τελών και τόκων, όπως υπολογίζονται έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε ποσοστό 100%, που σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης αναβιώνουν
  • Ο διακανονισμός εκπίπτει σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων.
  • Αίτημα για τη ρύθμιση δύναται να υποβληθεί  μόνο μια φορά
  • Σε περίπτωση αιτήματος ενεργοποίησης της περίθαλψης θα πρέπει ο ασφαλισμένος να καταβάλει δύο δόσεις διακανονισμού  και το τρέχον ασφάλιστρο.

Από τα στοιχεία του λογιστηρίου προκύπτει οφειλή προς τον Οργανισμό και σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακανονίσετε την οφειλή σας, με τους ανωτέρω ευνοϊκούς όρους,  θα πρέπει να υποβάλλετε έως τις 31/1/2022 σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στο info@edoeap.gr.

Αίτημα μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη τελούν σε διακανονισμό που εξυπηρετούν ή έχουν αιτηθεί παλαιότερα διακανονισμό που δεν έχει διεκπεραιωθεί. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά (info@edoeap.gr), όπως και ανωτέρω, έως και την 31/1/2022.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700 επιλ. 3-3 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 επιλ. 3-2.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ