ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων σας υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται να  αποστείλετε στο info@edoeap.gr το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2022 το αργότερο μέχρι 16/2/2024 προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο έλεγχος ασφαλίστρου ανεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή του ποσού του ασφαλίστρου λαμβάνει χώρα την 1 Ιουλίου κάθε έτους, στην προκειμένη από 1/7/2023, οπότε και ενδέχεται είτε να καταστείτε οφειλέτης, είτε να έχετε καταβάλλει περισσότερα από όσα οφείλετε.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του εκκαθαριστικού έως την παραπάνω ημερομηνία, θα ανασταλεί προσωρινά η περίθαλψή σας, έως ότου τακτοποιηθεί η εν λόγω εκκρεμότητα.

Σημειώνεται ότι εφόσον στο εκκαθαριστικό εμφανίζονται αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά  άνω των €2.400, ποσά από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα, μαζί με το εκκαθαριστικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε και Υπεύθυνη Δήλωση αιτιολογώντας τα εν λόγω ποσά.

Παρακαλούμε όπως αγνοήστε το παρόν, σε περίπτωση που έχετε αποστείλει το εκκαθαριστικό.

 

ΕΔΟΕΑΠ

Τομέας Ασφάλισης