ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Δήλωση Εναντίωσης

    Α. Συμπλήρωση στοιχείων

    Β. Δήλωση
    Σας δηλώνω ότι ασκώ το δικαίωμα του άρ. 21 του ΓΚΠΔ και σας καλώ να απέχετε από τη διαβίβαση σε υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά τις αρχαιρεσίες της 19-24/11/2021 των κατωτέρω δεδομένων μου:

    Ο Δηλών/ η δηλούσα