ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Συχνές τεχνικές δυσκολίες και η λύση τους

Πρόβλημα 1/3

Το Gmail ομαδοποιεί τα δύο emails των καλπών. Το «2» σημαίνει ότι υπάρχουν δύο emails.

Alternate File Name

Λύση

Εισέλθετε στο email και κάνοντας κλικ στην κορυφή του email, θα βρείτε και το δεύτερο.

Alternate File Name

 

Πρόβλημα 2/3

Ενώ έχετε λάβει δύο emails, τα δύο links είναι ίδια και οδηγούν στην ίδια κάλπη.

Λύση

Στην πραγματικότητα έχετε λάβει δύο ξεχωριστά links που οδηγούν στις δύο ξεχωριστές κάλπες. Ο περιηγητής απλά σας κρατά συνδεδεμένους στην προηγούμενη κάλπη.

Έχετε τις εξής τρεις επιλογές:

    • Να ολοκληρώσετε την ψηφοφορία στην πρώτη κάλπη και αυτόματα θα αποσυνδεθείτε, ώστε να συνδεθείτε στη συνέχεια στην επόμενη.
    • Να πατήσετε το κουμπί «Έξοδος».

Alternate File Name

    • Να ανοίξετε το σύνδεσμο με ανώνυμη περιήγηση/incognito με δεξί κλικ πάνω στον σύνδεσμο και επιλογή «Άνοιγμα συνδέσμου σε παράθυρο incognito».

Alternate File Name

 

 

Πρόβλημα 3/3

Σας εμφανίζεται το μήνυμα:

«Σφάλμα ταυτοποίησης»

«Ο ΑΦΜ που αντιστοιχεί στο taxisnet login σας δεν ταυτίζεται με τον ΑΦΜ που καταχωρίστηκε ως ψηφοφόρος. Παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της ψηφοφορίας»

Alternate File Name

Λύση

Ο browser σας έχει κρατήσει στοιχεία από άλλο taxisnet (cookies, cached αρχεία).Είτε μπορείτε να προβείτε σε καθαρισμό cookies και προσωρινών αρχείων είτε θα χρειαστεί να ανοίξετε τα links του Zeus σε παράθυρο ανώνυμης περιήγησης/incognito με δεξί κλικ και την αντίστοιχη επιλογή (το λεκτικό διαφέρει ανάλογα τον browser που έχετε).

Alternate File Name