ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρ. 58/15-12-2021 συνεδρίασή του, έχετε επιδοτηθεί για την εισφορά ασφαλίστρου ασθενείας, για το χρονικό διάστημα  1/1/2022 έως 30/6/2022 καθώς στην περίπτωσή σας πληρούνταν οι τεθείσες από την ως άνω απόφαση προϋποθέσεις. Σας υπενθυμίζουμε  ότι από τον Ιούλιο 2022 υποχρεούστε στην καταβολή ασφαλίστρου ασθενείας, εφόσον παραμένετε άνεργοι.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ