ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

2. Πώς θα υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ το νεογέννητο τέκνο μου;

Για την υπαγωγή του νεογέννητου τέκνου σας στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ,  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  • ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία θα αναγράφεται και ο ΑΜΚΑ του τέκνου
  • βεβαίωση από τον φορέα του άλλου γονέα ότι δεν είναι ασφαλισμένο ή Υπεύθυνη Δήλωση από τον άλλο γονέα, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει ασφαλίσει το τέκνο στο δικό του ασφαλιστικό φορέα.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr ή στο typthess@edoeap.gr  για τους ασφαλισμένους της Β. Ελλάδος.