ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

10. Εργάζομαι σε Γραφείο Τύπου . Μπορώ να ασφαλισθώ στον ΕΔΟΕΑΠ;

Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται υποχρεωτικώς:

Μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απασχολούν τουλάχιστον δέκα (10) επιπλέον άτομα με σχέση μισθωτής εργασίας ή με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Επιπλέον, τα μέλη των τεσσάρων Ιδρυτικών Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., Ε.Π.Η.Ε.Α. και Ε.Π.Η.Ε.Θ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου με απασχόληση σε μέχρι δύο εργοδότες (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 ν. 4387/2016), ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ, εφόσον ασκούν δημοσιογραφική εργασία.