ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

12. Έχω μπλοκάκι , μπορώ να είμαι ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ;

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, στην ασφάλιση υπάγονται υποχρεωτικώς μεταξύ άλλων όλοι οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 – απασχόληση με ΔΠΥ σε ΜΕΧΡΙ δύο εργοδότες (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης.