ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

12. Πότε λήγει η περίθαλψη μου στον ΕΔΟΕΑΠ;

Στον ΕΔΟΕΑΠ οι ασφαλισμένοι καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όσο χρόνο έχουν εισφορές από απασχόληση ή από επιδότηση λόγω ανεργίας. Επίσης, στην ασφάλιση του Οργανισμού μπορούν να παραμείνουν όσοι είναι άνεργοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανέργου εντός δύο μηνών από τη λήξη της εργασίας ή της επιδότησης. Σε περίπτωση παρέλευσης των δύο μηνών, ο ασφαλισμένος που δεν προβαίνει σε ενέργειες, χρεώνεται τυχόν χρήση ΤΥΠ.