ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

13. Είμαι άνεργος. Τι πρέπει να κάνω για να παραμείνω στον ΕΔΟΕΑΠ;

Στην ασφάλιση του Οργανισμού μπορούν να παραμείνουν όσοι είναι άνεργοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανέργου την επόμενη ημέρα και εντός δύο μηνών από τη λήξη της εργασίας ή της επιδότησης λόγω ανεργίας.

Εφόσον επιθυμείτε να παραμείνετε ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλοντας τη μηνιαία εισφορά ασθενείας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποστέλλοντας το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας  και συμπληρωμένη τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός από το υπάρχον κείμενο θα πρέπει να αιτιολογήσετε τυχόν εισοδήματα από α) μισθωτή εργασία, β) αυτ. φορολογούμενα ποσά ή γ) επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανίζονται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σας.

Στην περίπτωση που επιδοτείστε ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ ή  το ΤΑΤΤΑ και η τελευταία εργασία πριν την επιδότηση ήταν ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να παραμείνετε στην ασφάλιση του Οργανισμού και θα πρέπει να αποστείλετε την απόφαση της επιδότησής σας και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.