ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

15. Ποιο είναι το ποσό της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας;

Το ύψος του  ποσού της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας ανέρχεται στα €46,15 εάν το οικογενειακό φορολογητέο σας εισόδημα είναι άνω των €14.000,00 και στα €23,08 εάν είναι κάτω των €14.000,00.