ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

19. Τι ισχύει για τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας;

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ για τη θεραπεία των οποίων απαιτούνται συνεδρίες φυσικοθεραπείας, μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν συνεδρίες στα φυσικοθεραπευτήρια του Οργανισμού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ραντεβού είτε τηλεφωνικά στο 210-7264700 είτε μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ραντεβού ή στο 2310278249 για τους ασφαλισμένους της Β.Ελλάδος.

Για την πραγματοποίηση συνεδριών φυσικοθεραπείας, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να  εφοδιαστούν με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, πριν την πραγματοποίηση των συνεδριών.

Το ίδιο ισχύει και για τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ενότητα Περίθαλψη/Λοιπές Ειδικότητες Συμβεβλημένων/Φυσικοθεραπευτές. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-7264494, 210-7264728, 210-7264492 ή στο 2310278271 επιλ. 2 για τους ασφαλισμένους της Β. Ελλάδος.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να πραγματοποιήσει τις εγκεκριμένες συνεδρίες του σε μη συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτήριο, θα πρέπει να καταβάλει τη δαπάνη των φυσικοθεραπειών και να υποβάλει στον Οργανισμό τη νόμιμη απόδειξη μαζί με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να δικαιωθεί τα χρήματα που δικαιολογεί ο ΕΔΟΕΑΠ. Η αποζημίωση που θα λάβει από τον ΕΔΟΕΑΠ είναι 15,00€ για κάθε συνεδρία.

Για την αποζημίωση της σχετικής δαπάνης θα πρέπει να υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην εφαρμογή Ηλεκτρονική Υποβολή Δαπανών Υγείας.

Οι φυσικοθεραπείες και ο βελονισμός ορίζονται κατά ανώτατο όριο στις είκοσι (20) αθροιστικά συνεδρίες ετησίως ανά ασφαλισμένο. Παρέχεται δυνατότητα έως 20 επιπλέον συνεδριών με αιτιολόγηση ιατρού και έγκριση του Αρχιάτρου.

Περαιτέρω συνεδρίες εγκρίνονται, κατά περίπτωση, με απόφαση του ΔΣ.