ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

22. Είμαι ασφαλισμένη του ΕΔΟΕΑΠ και πρόκειται να γεννήσω. Δικαιούμαι επίδομα τοκετού και σε τι ποσό ανέρχεται και ποια είναι τα δικαιολογητικά για το επίδομα τοκετού;

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού, το επίδομα που λαμβάνει η μητέρα, άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένη στον ΕΔΟΕΑΠ, ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε παιδί. Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού σε δημόσιο νοσοκομείο ο ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλει το ποσό το ποσό των 1.500 ευρώ μείον το κόστος νοσηλείας.

Σε περίπτωση καισαρικής τομής, το επίδομα ανέρχεται στα 750 ευρώ για κάθε παιδί. Το ίδιο ποσό δικαιούνται και οι άμεσα και οι έμμεσα ασφαλισμένες. Επιπροσθέτως, καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στον ΕΔΟΕΑΠ.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος στην περίπτωση του φυσιολογικού τοκετού είναι τα εξής:

  • Εισιτήριο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Βεβαίωση φυσιολογικού τοκετού

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση της καισαρικής τομής είναι τα εξής:

  • Εισιτήριο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
  • Εξιτήριο νοσοκομείου-μαιευτηρίου
  • Γνωμάτευση του θεράποντος γυναικολόγου για το λόγο της καισαρικής
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Πρωτότυπες εξοφλημένες αποδείξεις θεραπευτηρίου για τη νοσηλεία