ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

23. Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ενότητα Παροχές Υγείας/Κοινωνικές Παροχές/Διαδικασία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.