ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

25. Ποιοι δικαιούνται πολυτεκνικό επίδομα και ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Επίδομα πολυτεκνικής οικογένειας χορηγείται σε ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως:

  • σε οικογένειες τριτέκνων και πολυτέκνων (με 4 παιδιά και άνω), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 παιδιά προστατευόμενα μέλη στον ΕΔΟΕΑΠ (εξαιρούνται όσα πληρώνουν τη μηνιαία εισφορά).
  • ορίζεται ως εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως το ποσό των € 50.000 για 3 τέκνα προστατευόμενα στον ΕΔΟΕΑΠ και επιπλέον € 5.000 για κάθε τέκνο προστατευόμενο πάνω από τα 3.

Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση σπουδών (για ηλικία άνω των 18 ετών)
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώσουν τον Οργανισμό
  • Βεβαίωση ΟΠΕΚΑ, ότι δεν δικαιούται ο/η ασφαλισμένος/η και ο/η σύζυγός του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν για :

  • το 3ο παιδί: 100,00€ μηνιαίως
  • το 4ο παιδί: 150,00€ μηνιαίως
  • για κάθε επόμενο παιδί: € 50,00 μηνιαίως

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος πολυτεκνικής οικογένειας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται έως την 20η Ιουνίου κάθε έτους να προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ  προκειμένου να πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-7264791.