ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

26. Ποιοι δικαιούνται επίδομα κοιλιοκάκης και ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι πάσχουν από κοιλιοκάκη δικαιούνται επίδομα κοιλιοκάκης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100,00€ μηνιαίως για ενηλίκους και 150,00€ μηνιαίως για ανηλίκους χωρίς προσκόμιση αποδείξεων για την αγορά τροφίμων ελεύθερων γλουτένης.

Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr ή στο typthess@edoeap.gr για τους ασφαλισμένους της Β. Ελλάδος, η οποία θα συνοδεύεται (άπαξ) από τις εξετάσεις (βιοψία εντέρου, ειδικά αντισώματα, κλινική εικόνα, ιστολογική εξέταση πριν και μετά τη στέρηση γλουτένης και την γνωμάτευση του ιατρού (δημοσίου νοσοκομείου), από τα οποία πιστοποιείται ότι δικαιούται το επίδομα.