ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

27. Ποιοι δικαιούνται επίδομα νεφροπαθών και ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι υποβάλλονται σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης και με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν σχετικό επίδομα από άλλο Φορέα, δικαιούται Επίδομα Νεφροπαθών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 400,00 € για τους άμεσα ασφαλισμένους και 250,00 € για τους έμμεσα.

Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr ή στο typthess@edoeap.gr για τους ασφαλισμένους της Β. Ελλάδος, συνοδευόμενης από βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ότι ο ασφαλισμένος υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν λαμβάνει αντίστοιχο βοήθημα από άλλο Φορέα.