ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

27. Χρειάζομαι βεβαίωση ασφάλισης. Τι πρέπει να κάνω?

Για να σας χορηγηθεί βεβαίωση ασφάλισης, πρέπει να αποστείλετε αίτημα στην ηλ. διεύθυνση info@edoeap.gr με την ένδειξη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ αναγράφοντας υποχρεωτικά πού πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ( πχ για ΕΦΚΑ, Τράπεζα, εργοδότη, το προσωπικό σας αρχείο κλπ).
Μόλις εκδοθεί η βεβαίωση, o Toμέας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων θα σας την αποστείλει με μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στο email που έχετε δηλώσει κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.