ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

3. Τι ισχύει για τις ιατρικές επισκέψεις;

Ιατρικές Επισκέψεις

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις στα ιατρεία του Οργανισμού, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατόπιν ραντεβού. Το ραντεβού μπορείτε να το κλείσετε είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 2107264700 επιλογή 1 είτε ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Για τη Θεσσαλονίκη επικοινωνείτε με το τμήμα ηλ. ραντεβού στο 2310278271 επιλογή 2.

Επιπλέον, δωρεάν επισκέψεις πραγματοποιούνται στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό ή στους ιατρούς των συμβεβλημένων δικτύων.

Εάν ο ιατρός της επιλογής του ασφαλισμένου δεν είναι συμβεβλημένος, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει τη δαπάνη της επίσκεψης και να υποβάλει στον Οργανισμό τη νόμιμη απόδειξη, για να λάβει το ποσό που δικαιολογεί ο ΕΔΟΕΑΠ για την επίσκεψη. Η υποβολή των ιατρικών δαπανών γίνεται μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονική υποβολή Δαπανών Υγείας.

Οι επισκέψεις στους ιατρούς είναι απεριόριστες για τις δομές του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ιατρικές επισκέψεις στους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης

Οι ασφαλισμένοι που πραγματοποιούν ιατρικές επισκέψεις στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης θα αποζημιώνονται με το ποσό των 20 ευρώ ανά επίσκεψη.

Για καθηγητές και αναπληρωτές Καθηγητές με έδρα σε ελληνικά πανεπιστήμια, καλύπτεται δαπάνη 50 ευρώ/επίσκεψη.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να κάνει 10 επισκέψεις ετησίως σε παθολόγο και 15 σε παιδίατρο για παιδιά έως 4 ετών, 12 για παιδιά 4 έως 6 ετών και 10 για παιδιά άνω των 6 ετών. Στις έτερες ειδικότητες ο ασφαλισμένος μπορεί να κάνει έως 10 επισκέψεις ετησίως.

Ιατρικές επισκέψεις στην υπόλοιπη Ελλάδα

Οι ασφαλισμένοι που πραγματοποιούν ιατρικές επισκέψεις στην υπόλοιπη Ελλάδα θα αποζημιώνονται με το ποσό των 30 ευρώ ανά επίσκεψη.

Το όριο για επισκέψεις σε παθολόγους και παιδιάτρους συμβεβλημένους και μη, είναι 4 ανά μήνα με αμοιβή 30 ευρώ ανά επίσκεψη για τις πρώτες δύο και 15 ευρώ για τις επόμενες δύο. Για όλες τις άλλες ειδικότητες ισχύει το όριο των δύο επισκέψεων ανά μήνα με 30 ευρώ.

Για καθηγητές και αναπληρωτές Καθηγητές με έδρα σε ελληνικά πανεπιστήμια, καλύπτεται δαπάνη 50 ευρώ/επίσκεψη με το ισχύον όριο των δύο επισκέψεων ανά μήνα.

Διευκρινίζεται ότι στους καθηγητές/αναπληρωτές καθηγητές με ειδικότητα σε παθολογία ή παιδιατρική, δικαιολογούνται μέχρι τέσσερις επισκέψεις το μήνα με 50 ευρώ/επίσκεψη για τις δύο πρώτες και 15ευρώ/επίσκεψη για τις υπόλοιπες, πάλι μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης για την αναγκαιότητα των επιπλέον επισκέψεων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται επαναλαμβανόμενες μηνιαίες επισκέψεις ειδικών θεραπειών, θα πρέπει να εγκρίνονται από τους ιατρούς ειδικότητας του Οργανισμού, μετά από αιτιολόγηση με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.