ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

4. Μπορεί να υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ο/η σύζυγος – συμβίος/ια μου;

Προκειμένου να υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ως προστατευόμενο σας μέλος ο/η σύζυγος – συμβίος/α, θα πρέπει να είναι άνεργος/η και να μην έχει δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον άμεσα ασφαλισμένο και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases ή επικυρωμένο το σύμφωνο συμβίωσης
  • τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του/της συζύγου
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με αιτιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών στο πεδίο του/της συζύγου
  • βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.