ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

8. Πώς αποζημιώνομαι για διαγνωστικές εξετάσεις σε μη συμβεβλημένο κέντρο;

Εάν οι εξετάσεις πραγματοποιηθούν σε μη συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος των εξετάσεων και να υποβάλει στον Οργανισμό την νόμιμη απόδειξη μαζί με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να δικαιωθεί τα χρήματα που δικαιολογεί ο Οργανισμός.

Η υποβολή των ιατρικών δαπανών γίνεται μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονική Υποβολή Δαπανών Υγείας.