ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 9 ΜΗΝΩΝ

 

Μετά από έντονες μακρόχρονες προσπάθειες του Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, μια χρόνια αδικία που αφορούσε τις μητέρες – ασφαλισμένες του Οργανισμού αποκαταστάθηκε:  Κατοχυρώθηκε, η δυνατότητα να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας εννέα (9) μηνών, με αποδοχές κατώτατου μισθού και ασφάλιση, σύμφωνα με τον ν. 5078/2023. Επισημαίνεται ότι η διάταξη για το εννεάμηνο έχει αναδρομική ισχύ, ήτοι αφορά τις μητέρες των οποίων η εγκριτική απόφαση για το βοήθημα είναι από την 25/11/2022 και εφεξής.

Με βάση τον προαναφερόμενο νόμο, προβλέπεται ότι θα εκδοθεί Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του νόμου.

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι σε συνεχή επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΥΠΑ και κατόπιν οχλήσεων του Οργανισμού, έχει δοθεί σαφής οδηγία σε όλα τα Υποκαταστήματα της ΔΥΠΑ να παραλαμβάνονται και να πρωτοκολλώνται όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, εν αναμονή της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, εφόσον η ημερομηνία της  εγκριτικής απόφασης για καταβολή επιδόματος είναι από τις 25.11.2022 και μετά.

Υπενθυμίζεται η από 25/01/2024 σχετική Ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ βάσει της οποίας:

Η αίτηση υποβάλλεται  στη ΔΥΠΑ και οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ ενημερώνουν τον Οργανισμό σχετικά με την υποβολή αυτής προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση εργοδότη, όπου αναφέρεται το διάστημα της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας
  • Πρωτόκολλο αίτησης στη ΔΥΠΑ
  • Υπεύθυνη δήλωση της ασφαλισμένης
  • Απόφαση επιδότησης από τη ΔΥΠΑ (μόλις είναι διαθέσιμη).

Ασφαλισμένες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη διαχείριση της υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος στη ΔΥΠΑ, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Τομέα Ασφάλισης 2107264700 επιλογή 3/3 ή το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων επιλογή 3/1.