ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ

Αριθ. πρωτ. 11035/20-7-2010         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων-Μελών του Οργανισμού

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Μαΐου 2010 και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 25 του Καταστατικού, η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σας προσκαλεί εκ νέου στην Α΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων-μελών του Οργανισμού που η σύγκλησή της προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 25 του Καταστατικού.

Οι ημερομηνίες σύγκλησης της Συνέλευσης αυτής καθορίσθηκαν ως εξής, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού:

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται την 3η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή  στις  12.00 το μεσημέρι  στην  Αίθουσα Συνεδριών του κτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5-1ος όροφος) με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός  Απολογισμός του  Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική  χρήση έτους 2009
  4. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την οικ.χρήση έτους 2008
  5. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του
  6. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2009
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2010

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία  με παρόντες το 1/3  του αριθμού των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  εκ νέου τη 13η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα στις  12.00 το μεσημέρι στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του ¼  των μετόχων-μελών του Οργανισμού. 

Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  εκ νέου την  20η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα  στο ξενοδοχείο TITANIA (αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, στον ημιώροφο) στις  12.00 το μεσημέρι με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία στην τρίτη αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/10  των μετόχων-μελών του Οργανισμού, ήτοι 935 μέλη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ