Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για αλλαγή ωραρίου


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού  σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, από 1ης Ιανουαρίου 2010 αλλάζει το ωράριο  εργασίας του διοικητικού  προσωπικού.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, το νέο ωράριο καθιερώνεται στο εξής στο διάστημα 8:00 -15:00.

Η μετατροπή αυτή του ωραρίου αφορά, στο πρωινό ωράριο του διοικητικού προσωπικού. Το απογευματινό ωράριο του διοικητικού προσωπικού και τα ωράρια των ιατρών του Οργανισμού παραμένουν ως έχουν.

Με την βεβαιότητα ότι η μετατροπή αυτή του ωραρίου θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση όλων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ