ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανακοίνωση για αύξηση επικουρήσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε, στη συνεδρίασή του αριθ. 45 της 28ης Νοεμβρίου 2008, να αναπροσαρμόσει από 1ης Ιανουαρίου 2009, τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις όλων των κατηγοριών συνταξιούχων και δικαιοδόχων.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ προχώρησε στην αναπροσαρμογή αυτή, αφού στάθμισε προσεκτικά τα σημερινά οικονομικά δεδομένα και την παρούσα ταμειακή κατάσταση του Οργανισμού και έλαβε υπόψη και τα μεγέθη των δαπανών των δύο άλλων  Κλάδων Ασφάλισης (Υγείας και Πρόνοιας), οι οποίες διογκώνονται συνεχώς, για πολλούς λόγους, κυρίως όμως, λόγω της επίσης συνεχούς αύξησης του αριθμού των νέων συναδέλφων που υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού.
Η γενική αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, στηρίζεται και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια στον μηχανισμό της κλιμακωτής ποσοστιαίας αύξησης κατά τμήμα του συνολικού ονομαστικού ποσού της σύνταξης.

Συγκεκριμένα χορηγείται αύξηση:
α)      Κατά ποσοστό 8% για τμήμα επικούρησης μέχρι € 700,00
β)      Κατά ποσοστό 3% για τμήμα επικούρησης από € 700,01 έως 1.000,00

Είμαστε βέβαιοι ότι θα κατανοήσετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε το καλύτερο δυνατό με γνώμονα πάντα το συμφέρον των συνταξιούχων και δικαιοδόχων του Οργανισμού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ