Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για το ιατρείο της γρίπης

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σας ενημερώνει πως λόγω ύφεσης των συμπτωμάτων της γρίπης αποκλιμακώνονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπισή της  και κλείνει το ιατρείο στην οδό Ορμηνίου από 1/2/2010. Η γραμμή γρίπης 210-7264777 συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ