ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ανακοίνωση για το ιατρείο της γρίπης

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σας ενημερώνει πως λόγω ύφεσης των συμπτωμάτων της γρίπης αποκλιμακώνονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπισή της  και κλείνει το ιατρείο στην οδό Ορμηνίου από 1/2/2010. Η γραμμή γρίπης 210-7264777 συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ