Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για Metropolitan

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς ενημέρωσης των ασφαλισμένων του Οργανισμού, σας ανακοινώνουμε ότι το Δ.Σ.   με ομόφωνη απόφαση (ΣΔΣ 2/18-1-2010), αποφάσισε τη διακοπή συνεργασίας του ΕΔΟΕΑΠ με το θεραπευτήριο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ από 15ης Μαρτίου 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφασή του αυτή οδηγήθηκε μετά από επανειλημμένες κλήσεις σε διαπραγμάτευση των υπευθύνων του εν λόγω θεραπευτηρίου, οι οποίοι δεν δέχονται τους όρους ελέγχου, διαφάνειας, εκσυγχρονισμού και οικονομίας που προβλέπει ρητά η νέα σύμβαση, την οποία υπογράφει πλέον ο ΕΔΟΕΑΠ με όλα τα συνεργαζόμενα θεραπευτήρια.

Σε περίπτωση όμως, που επιλέξετε, ή κρίνεται  αναγκαία η νοσηλεία σας στο εν λόγω θεραπευτήριο, θα πρέπει να εκδοθεί  κανονικά εισιτήριο ΕΔΟΕΑΠ από τις υπηρεσίες μας, με την ίδια μέχρι σήμερα διαδικασία, ως προέγκριση.

Καθώς η επιλογή του θεραπευτηρίου είναι ελεύθερη για τα μέλη μας και εφόσον το ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ δεν είναι συμβεβλημένο  μαζί μας, τότε θα υποβάλετε τη δαπάνη νοσηλείας σας και στη συνέχεια θα δικαιωθείτε ανάλογης αποζημίωσης από τον Οργανισμό με τιμές ΕΔΟΕΑΠ και σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η καταβολή του ποσού που δικαιούσθε, μετά από την κοστολόγηση από την Υπηρεσία ΤΥΠ, γίνεται μετά την υποβολή    σχετικής αίτησής  στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων με συνημμένα: όλα τα πρωτότυπα νόμιμα  παραστατικά, το εισιτήριο της ιατρικής μας υπηρεσίας, το εξιτήριο από το νοσηλευτήριο και τις γνωματεύσεις του θεράποντα γιατρού σας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα κατανοήσετε τη θέση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου απέναντι στους 18000 ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους, και τη συνεχή φροντίδα   για το παρόν και το μέλλον του Οργανισμού μας. Η ασυδοσία του εμπορίου υγείας, η έλλειψη ελέγχου και η εκμετάλλευση των ασθενών και των οικογενειών τους, πρέπει να σταματήσει.  Για το λόγο αυτό ζητάμε τη βοήθεια και κατανόησή σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ