Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ μετά τις εξελίξεις και τα έκτροπα στη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου ,για τα οποία εκφράζει τη λύπη του καταδικάζοντας κάθε μορφής βία από όσους την άσκησαν ,συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις Καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.

Η Πρόεδρος του Οργανισμού κα Ελένη Σπανοπούλου συγκαλεί έκτακτο Δ.Σ με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκτίμηση της κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων, με γνώμονα τη νομιμότητα, το συμφέρον του Οργανισμού και των 20.000 ασφαλισμένων μελών του, τις οποίες και θα ανακοινώσει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ,
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ