Ανακοίνωση

Αναστολή δημιουργίας χώρου καπνιστών

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι

Με στόχο την  προστασία των οικονομικών πόρων του ΕΔΟΕΑΠ και του περιορισμού των εξόδων, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του 2/18-01-2010 αποφάσισε την αναστολή της ΣΔΣ 38/19-10-2009 σύμφωνα με την οποία είχε εγκριθεί η δημιουργία υπαιθρίου χώρου καπνιστών για τους ασφαλισμένους μας στον προαύλιο χώρο του Οργανισμού.

 

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ