ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 2 ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αγαπητές/οί  Συνάδελφοι

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι εντός του Μαίου 2011 παραδίδεται σε χρήση τo πλήρως αναμορφωμένο κτίριο του Oργανισμού μας επί της οδού Ορμηνίου και Ηριδανού. Επίσης, ότι παράλληλα προχωρούν με κανονικούς ρυθμούς εντός των συμβατικών προβλέψεων οι εργασίες ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού και του κτιρίου επί της οδού Σισίνη 18.

Οι αναμορφωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ προορίζονται να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα σύγχρονων ιατρικών και διοικητικών υπηρεσιών, αντάξιο με τις ανάγκες των ασφαλισμένων και το ρόλο που καλείται να έχει ο ΕΔΟΕΑΠ ως Ταμείο πρότυπο των ανθρώπων του Τύπου στη νέα εποχή.

Είναι ιδιαίτερη η ικανοποίηση της σημερινής Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ για τις εξελίξεις που αφορούν στην κτιριακή αξιοποίηση αφενός μεν διότι το δημιουργικό έργο της Διοίκησης μετουσιώνεται σε σύγχρονες λύσεις και παροχές προς όφελος των ασφαλισμένων μελών και των οικογενειών τους, αφετέρου δε διότι κλείνει οριστικά και αμετάκλητα ο πολυετής κύκλος των αναποτελεσματικών προσπαθειών και αδράνειας που είχε ως συνέπεια η περιουσία του ΕΔΟΕΑΠ να παραμένει αναξιοποίητη και το κτίριο να ρημάζει και να καταστρέφεται τεχνικά και λειτουργικά με ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά του Οργανισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ . Τώρα το «παλαιό» κτίριο είναι καινούργιο και το «καινούργιο» κτίριο ετοιμάζεται να συμπεριλάβει στις χρήσεις του νέες λειτουργικές δυνατότητες και σύγχρονες υπηρεσίες για τον ΕΔΟΕΑΠ και τους ασφαλισμένους τους.

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πορεία των εργασιών ανακατασκευής των κτιρίων μας Ορμηνίου 38 και Σισίνη 18 ως ακολούθως:

Όπως ήδη γνωρίζετε, η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού και των μελών του, οργάνωσε, μετά από προσεκτική μελέτη και με αίσθημα ευθύνης, την αξιοποίηση του κτιρίου επί της οδού Ορμηνίου 38 και Ηριδανού που παραμένει κλειστό και ανεκμετάλλευτο από το 2003 και την αναδιαρρύθμιση των χώρων στο κτίριο επί της οδού Σισίνη 18 με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους. Ειδικότερα το κτίριο επί της οδού Ορμηνίου παρέμεινε για 7 χρόνια κλειστό και αυτή η στασιμότητα είχε σαν συνέπεια τη σταδιακή απαξίωση αυτής της υποδομής, τις  απώλειες εσόδων και τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών στο κτίριο επί της οδού Σισίνη 18. Για το θέμα αυτό, το ΔΣ στη συνεδρίαση του υπ΄αριθμ. 2/2011  αποφάσισε να αναθέσει στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν από το 2003 για την αξιοποίηση του κτιρίου επί της οδού Ορμηνίου 38 καθώς και, την οικονομική εκτίμηση της «ζημίας» που έχει υποστεί ο ΕΔΟΕΑΠ εξ’ αιτίας αυτής της εξέλιξης.

Μέσω ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε με διαφανείς  διαδικασίες με σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από Τεχνικούς Συμβούλους του ΤΕΕ, έγκριτους καθηγητές του ΕΜΠ και Νομικούς, και αφού έλαβε την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Διοίκηση ανέθεσε τις εργασίες σε Ανάδοχο Εταιρεία.

Συγκεκριμένα στις 20.12.2010 η Πρόεδρος του Οργανισμού κυρία Ελένη Σπανοπούλου υπέγραψε  την Σύμβαση με την Κατασκευαστική Εταιρεία  ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. και στις 22.12.2010 η Εταιρεία εγκατέστησε τα γραφεία της στο κτίριο της οδού Ορμηνίου. Οι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου αυτού ξεκίνησαν την 10.1.2011 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Μαΐου 2011. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ακολουθήσουν οι εργασίες στο κτίριο επί της οδού Σισίνη με ημερομηνία παράδοσης τον Αύγουστο  του 2011. Ωστόσο, η Διοίκηση θα  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του ΕΔΟΕΑΠ να συντμηθούν οι χρόνοι παράδοσης. Επίσης έχει προβλεφθεί σχέδιο διαχείρισης εργασιών, ώστε να μην υπάρξουν συνέπειες από τα έργα στη συνολική λειτουργία του Οργανισμού, ενώ όπου είναι αναγκαίο να επηρεαστούν λειτουργίες, να μη θιγούν κατά κύριο λόγο οι ιατρικές υπηρεσίες και να υπάρξουν οι μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Όσον αφορά στην τελική μορφή των κτιρίων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, μπορείτε να δείτε τα τελικά σχέδια εδώ.

Η δρομολόγηση του έργου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τον Οργανισμό και θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας στους ασφαλισμένους μας. Επιπλέον, η αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης του έργου ακόμα και εν μέσω συνθηκών οικονομικής κρίσης επιτείνεται από την τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών των εγκρίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που η πάροδός τους θα σήμαινε νέο κύκλο πολυετούς απραξίας.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση που έχει υπογραφεί ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές τιμήματος, όπως επίσης να είναι απολύτως κατοχυρωμένος ο Οργανισμός για την ποιότητα των υλικών και εργασιών και την απόλυτη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της στενής παρακολούθησης του έργου και της Σύμβασης με την Εταιρεία, το ΔΣ στην συνεδρίαση του με αρ. 2/11.1.2011 αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησηςαποτελούμενη από τους κάτωθι:

  • εκ μέρους του Δ.Σ.  από το Γεν. Γραμματέα κ. Παν.Τσούτσια και τον Πρόεδρο ΤΥΠ  κ. Αργ.Δεμερτζή και
  • από υπηρεσιακούς παράγοντες με επικεφαλής τον κ. Γ. Χρήστου (ως project manager).

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της σύμβασης και του έργου, να συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Συμβούλους του έργου κ. Γερ. Λαχανά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και κ. Μάρκο Λυρά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, οι οποίοι εκπόνησαν τηνΜελέτη εφαρμογής και θα έχουν την πλήρη επίβλεψη των εργασιών. Επίσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αποφασίζει για τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν και να ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ.. Η Σύμβαση θα παρακολουθείται για τη Νομική πλευρά, από τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την πορεία των εργασιών, το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις:

α) μέχρι τέλος Μαΐου το κτίριο της οδού Ορμηνίου και

β) μέχρι τέλος Αυγούστου το κτίριο της οδού Σισίνη

H Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ διαβεβαιώνει ότι όπως κάθε ενέργειά της έτσι και οι εξελίξεις για την κτιριακή αξιοποίηση γίνονται με διαφάνεια,σεβασμό στη συλλογική μας περιουσία και στόχο την ανάπτυξη και προστασία των ανθρώπων του Τύπου στη νέα εποχή, στέλνοντας μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση πως εργάζεται ακατάπαυστα και συστηματικά για το Σήμερα και το Αύριο του Οργανισμού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

Ελένη Σπανοπούλου, Πρόεδρος

Παναγιώτης Νεστορίδης, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Τσούτσιας, Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Μυλωνάς, Ταμίας

Αργύρης Δεμερτζής, Πρόεδρος ΤΥΠ

Αγαμέμνων Φαράκος, μέλος

Σίμος Καταϊφτσής, μέλος

Τζώρτζια Κοντράρου, μέλος

Αγαθή Κυρίτση, μέλος