ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1

Αγαπητή/έ συνάδελφε,

Σε συνέχεια σχετικής διαμαρτυρίας σας την οποία συνυπογράφετε μεταξύ 63 συναδέλφων πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ασφαλισμένων του και κάθε απόφαση της Διοίκησης – όσο δύσκολη κι αν είναι- λαμβάνεται με γνώμονα το καλό και συμφέρον για όλα τα μέλη μας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε,οι 39 από εσάς είναι γονείς ενώ οι 15 έχουν κάνει χρήση του βρεφονηπιακού σταθμού.

Η διακοπή του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού είναι δυστυχώς μέρος σειράς  αναγκαστικών μέτρων, τα οποία ελήφθησαν ύστερα από τη δραματική μείωση των εσόδων του Ταμείου μας λόγω  της κρίσης αλλά και εξαιτίας του απαράδεκτου πλην όμως υποχρεωτικού «κουρέματος» των αποθεματικών μας.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι και θα παραμείνει η βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ, η διατήρηση του βέλτιστου δυνατού επιπέδου παροχών υγείας σε όλους και η διασφάλιση της επικούρησης, για την οποία έχουμε όλοι επενδύσει προσδοκώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα γηρατειά.

Το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, του οποίου την αξία αναγνωρίζουμε για την οικογένεια, αλλά και για τις εργαζόμενες μητέρες ειδικότερα, ήταν μια  παροχή που δεν προβλεπόταν στον Κανονισμό Υγείας. Πρόκειται μάλιστα για ένα επίδομα που κανένα άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο  δεν παρέχει, εκτός από τα Ταμεία της ΤτΕ, ΕΤΕ και Αγρ.Τράπεζας, όπου όμως έχουν οικονομική συμμετοχή οι γονείς ασφαλισμένοι, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αναλαμβάνουν οι εργοδότριες Τράπεζες.

Η παροχή του επιδόματος αποφασίσθηκε το 1989 από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων που είχε τότε ο Οργανισμός. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα που όλοι γνωρίζουμε, αυτή η επιπλέον παροχή δεν είναι πλέον εφικτό να συνεχιστεί, καθώς ανέρχεται στα 1.800.000 ευρώ ετησίως.

Σε αντίθεση, πάντως, με το επίδομα βρεφονηπιακού, το κατασκηνωτικό επίδομα ανέρχεται στα 173.000 ευρώ ετησίως και προβλέπεται από τον Κανονισμό Υγείας, οπότε αυτό παραμένει και χορηγείται μειωμένο πλέον και αυτό, μια φορά το χρόνο με κοινωνικά πλέον κριτήρια. Σε καμία περίπτωση λοιπόν οι δαπάνες βρεφονηπιακού-κατασκηνωτικού δεν μπορούν  να συγκριθούν ως ισοδύναμες επιβαρύνσεις στον Προϋπολογισμό του ΕΔΟΕΑΠ!

Δυστυχώς ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται εν μέσω ενός πολέμου σκοπιμοτήτων και συμφερόντων εργοδοτών, διαφημιστών, αλλά και συνδικαλιστικών παρατάξεων.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες οφείλουμε, ενωμένοι και με ρεαλισμό, να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες Υγείας και Περίθαλψης.

Ως γνωστόν, το ποσοστό των εισφορών των ενεργών μελών ( και πλέον, με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ και των συνταξιούχων) ανέρχεται στο 3%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εισφορές αποτελούν παρακαταθήκη για την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ κατά τη λήξη του εργασιακού βίου κάθε ασφαλισμένου. Επιπλέον, ο ΕΔΟΕΑΠ καλείται να καλύψει ετησίως δαπάνες Υγείας & Περίθαλψης δυσανάλογες στις περισσότερες περιπτώσεις με το ποσό των εισφορών που αναλογούν σε κάθε μέλος.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι συνολικές εισφορές των 63 συναδέλφων που συνυπογράψατε την επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΕΔΟΕΑΠ για το 2011 ήταν 54.737,24 ευρώ. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη Υγείας, Περίθαλψης και Κοινωνικών Παροχών ανήλθε στο ποσό των 118.096,37.

Στη δυσανάλογη σχέση εισφορών-δαπανών έρχεται να προστεθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας, η ραγδαία πτώση Εσόδου σαν συνέπεια της τρομακτικής μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης, η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμών και βέβαια η ανεργία που έχει εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών!

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη σας σ’ αυτή την προσπάθεια για την κατανόησή σας και ειλικρινά σας διαβεβαιώνουμε ότι οι δύσκολες αποφάσεις που με λύπη μας πήραμε είναι οι απόλυτα αναγκαίες για να συνεχίσουμε.

 

Με εντολή Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γιάννης Μιχαλακούκος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2

Αγαπητή συνάδελφε,

Αναφορικά με σχετική διαμαρτυρία σας, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ασφαλισμένων του και κάθε απόφαση της Διοίκησης –όσο δύσκολη κι αν είναι- λαμβάνεται με γνώμονα το καλό και συμφέρον για όλα τα μέλη μας.

Η διακοπή του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού από 1/9/2012 είναι δυστυχώς μέρος σειράς  αναγκαστικών μέτρων, τα οποία ελήφθησαν ύστερα από τη δραματική μείωση των εσόδων του Ταμείου μας λόγω  της κρίσης αλλά και εξαιτίας του απαράδεκτου, πλην, όμως υποχρεωτικού «κουρέματος» των αποθεματικών μας.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι και θα παραμείνει η βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ, η διατήρηση του βέλτιστου δυνατού επιπέδου παροχών υγείας σε όλους και η διασφάλιση της επικούρησης, για την οποία έχουμε όλοι επενδύσει προσδοκώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα γηρατειά.

Το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, του οποίου την αξία αναγνωρίζουμε για την οικογένεια, αλλά και για τις εργαζόμενες μητέρες ειδικότερα, ήταν μια  παροχή που δεν προβλεπόταν στον Κανονισμό Υγείας. Πρόκειται μάλιστα για ένα επίδομα που κανένα άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο  δεν παρέχει, εκτός από τα Ταμεία της ΤτΕ, ΕΤΕ και Αγρ.Τράπεζας, όπου όμως έχουν οικονομική συμμετοχή οι γονείς ασφαλισμένοι, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αναλαμβάνουν οι εργοδότριες Τράπεζες.

Η παροχή του επιδόματος αποφασίσθηκε το 1989 από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων που είχε τότε ο Οργανισμός. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα που όλοι γνωρίζουμε, αυτή η επιπλέον παροχή δεν είναι πλέον εφικτό να συνεχιστεί, καθώς ανέρχεται στα 1.800.000 ευρώ ετησίως.

Σε αντίθεση, πάντως, με το επίδομα βρεφονηπιακού, το κατασκηνωτικό επίδομα ανέρχεται στα 173.000 ευρώ ετησίως και προβλέπεται από τον Κανονισμό Υγείας, οπότε αυτό παραμένει και χορηγείται μειωμένο πλέον και αυτό, μια φορά το χρόνο με κοινωνικά πλέον κριτήρια. Σε καμία περίπτωση λοιπόν οι δαπάνες βρεφονηπιακού-κατασκηνωτικού δεν μπορούν  να συγκριθούν ως ισοδύναμες επιβαρύνσεις στον Προϋπολογισμό του ΕΔΟΕΑΠ!

Τέλος, σε απάντηση ανεύθυνων σχολίων, που διακινούνται για «επενδύσεις στο νέο κτίριο» και την «αναγκαιότητα του γυμναστηρίου», γνωρίζετε όλοι ότι αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν πολύ πριν ξεσπάσει η Κρίση, ότι τηρήθηκαν όλες οι ελεγκτικές διαδικασίες, η πλήρης διαφάνεια ακόμη και με δημόσια διαβούλευση από το 2009.

Το Θεραπευτικό Γυμναστήριο μας, επιτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό- υποστηρικτικό ρόλο, ως προς την αποκατάσταση και την ενδυνάμωση τραυματιών, ηλικιωμένων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα (ΣΚΠ, CA, Εγκεφαλικά κ.α.), ενώ βοηθάει στη διατήρηση και πρόληψη της Υγείας σε μία καθημερινή ζωή γεμάτη άγχος και ανασφάλεια.  Όλοι οι ασφαλισμένοι που το χρησιμοποιούν πληρώνουν ένα επιπλέον τίμημα, το οποίο καλύπτει σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας του, τα λειτουργικά έξοδα του, ενώ παράλληλα αξιοποιείται μετά από 7 χρόνια απραξίας και καταστροφικής αδράνειας το παλαιό κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ, που στεγάζει πλέον το σύγχρονο Φυσικοθεραπευτήριο μας, τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και το θεραπευτικό Γυμναστήριο μας.

Αξίζει να σημειωθεί  ότι παραμένοντας κλειστό το κτίριο της οδού Ορμινίου (2003-2010) παρήγαγε ζημιά της τάξεως των 200.000 ευρώ ετησίως. Με δεδομένη την ανάγκη για μετεγκατάσταση των υπηρεσιών που ασφυκτιούσαν λόγω της αύξησης του αριθμού των ασφαλισμένων, υλοποιήθηκε η αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ισογείου, ημιώροφου καθώς και των Α’ και Β’ ορόφων.

Η απόσβεση της δαπάνης για την οποία τόσο ανεύθυνα σπεκουλάρουν ορισμένοι και ορισμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013 ενώ θα προκύψει παράλληλα σημαντικό όφελος.

Δυστυχώς ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται εν μέσω ενός πολέμου σκοπιμοτήτων και συμφερόντων εργοδοτών, διαφημιστών, αλλά και συνδικαλιστικών παρατάξεων.

Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες οφείλουμε, ενωμένοι και με ρεαλισμό, να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες Υγείας, Περίθαλψης και Επικούρησης.

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη σας σ’ αυτή την προσπάθεια για την κατανόησή σας και ειλικρινά σας διαβεβαιώνουμε ότι οι δύσκολες αποφάσεις που με λύπη μας πήραμε είναι οι απόλυτα αναγκαίες για να συνεχίσουμε.

Με εντολή Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γιάννης Μιχαλακούκος